Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem piersi.

O projekcie

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania ze wszystkich form wsparcia po zakończeniu realizacji projektu. Usługi pozostają dostępne do 1.12.2023 roku.

Z poważaniem

zespół NZOZ PL SANUS

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska SANUS od czerwca 2018 do maja 2020 r. jest realizatorem projektu „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem piersi.” Projekt realizowany jest przy ścisłej współpracy z Gliwickim Centrum Onkologii oraz Klubami Amazonek z Zabrza i Gliwic.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Wzrost dostępu do usług zdrowotnych – terapii i rehabilitacji 200 kobiet mieszkających/pracujących/uczących się w woj. śląskim po zabiegach chirurgicznych związanych z nowotworem piersi w oparciu o 1 kompleksowy/holistyczny Program terapeutyczno-rehabilitacyjny realizowany do kwietnia 2020.

WSKAŹNIKI PROJEKTU

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
  zdrowotnymi w programie – 200 osób
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 5 szt.

GRUPA DOCELOWA:

200 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszające/pracujące/kształcące się na terenie woj. śląskiego w wieku od 20 l., w tym min. 30% po 50 r. ż (w tym również osoby powyżej 64 i os. prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe).

Wartość projektu: 2.065.238,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.755.562,80 PLN

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 – Rozwój usług zdrowotnych.

Metody Wsparcia

Projekt „Jesteś tego warta! Program holistycznej terapii i rehabilitacji dla kobiet z nowotworem piersi.” zakłada kompleksowe wsparcie kobiet po zabiegach chirurgicznych związanych z nowotworem piersi w następujących obszarach:


Konsultacje onkologiczne

Projekt zakłada 3 spotkania z onkologiem na różnym etapie trwania leczenia:

 • konsultacja przy włączeniu pacjentki
 • konsultacja po zrealizowaniu 50% programu
 • konsultacja na zakończenie trwania programu
Wsparcie psychologa

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz świadczeń psychologicznych:

 • 15 godzin indywidualnych konsultacji dostosowanych do aktualnego stanu psychicznego pacjentki
 • grupowe warsztaty psychologiczne/coachingowe
 • teleopieka psychologa w każdą sobotę miesiąca
Kompleksowy program rehabilitacji

Projekt zakłada świadczenie usług z zakresu rehabilitacji medycznej dla wszystkich uczestniczek projektu:

 • 64 godziny rehabilitacyjne wraz z zaopatrzeniem w komplet bandaży niezbędnych do wykonania zabiegów
 • możliwość skorzystania z zabiegów na innowacyjnym urządzeniu do biostymulacji komórkowej INDIBA ACTIV
 • opieka profesjonalnego fizjoterapeuty
Konsultacje dietetyczne

Konsultacje dietetyczne – składające się z 3 odrębnych wizyt:

 • diagnoza stanu metabolicznego organizmu i ustalenie diety
 • weryfikacja diety, wprowadzenie indywidualnych korekt
 • zalecenia na dalszy etap życia

Zapytania ofertowe

Oferta – specjalista onkolog

Oferta – urządzenie do rehabilitacji

Oferta – bandaże

Oferta – urządzenia alternatywne

Wspierają Nas

Dane kontaktowe

NZOZ PL "Sanus" Sp. z o.o.
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze

tel. 32 370 27 07
tel. kom. 576 760 055